Výstava 2010

prosinec 2010

Byl jsem dotázán jedním občanem z naší vesnice, „Jaké že to v tom modelářském kroužku stavíme modely?“ Tehdy mě napadla myšlenka naši činnost nějak představit široké veřejnosti a pokusit se uspořádat výstavu našich modelů. Tato myšlenka se zalíbila i většině ostatních kolegů a tak jsme si na víkend 26.-27. 3. zarezervovali hlavní sál místní Orlovny a v sobotu dopojedne začali svážet naše modely z naší dílny i z domovů.

Odpoledne byla výstava připravena pro veřejnost. Sami jsme byli překvapeni, kolik se nám toho podařilo nashromáždit (78 modelů letadel, 18 lodí, 9 aut a 6 vrtulníků, 1 kolejiště) a jak se nám nakonec akce podařila připravit. Na pódiu byly pomocí dataprojektoru promítány fotografie a videa, hlavně z akcí našeho klubu, ale také ze setkání a ze soutěží, kterých jsme se zúčastnili. Včásti sálu probíhaly praktické ukázky ježdění s RC auty a létalo se s malými vrtulníčky. Asi největší zájem z řad návštěvníků bylo o vyzkoušení si ovládání RC modelů na dvou nainstalovaných PC simulátorech.

I když jsme zpočátku měli velké obavy, jak takovou výstavu zvládneme připravit, konečný výsledek příjemně předčil naše očekávání. Jen nás trošku mrzí, že o tuto výstavu projevilo větší zájem a za námi se přišlo podívat více návštěvníků z okolních obcí, než místních občanů.
FOTOgalerie