Modelářský letecký den Žatčany - 2009

29.8.2009

 

Moje dlouholetá myšlenka, uspořádat v naší obci předvedení činnosti našeho klubu široké veřejnosti, se o letošních prázdninách setkala se zájmem i ostatních členů klubu a začala doznávat praktické podoby.

Pro plánovaný Modelářský den byly navrhnuty, vytisknuty a i do okolních obcí rozvezeny plakátky, bylo zajištěno občerstvení, uzavírka účelové komunikace u které se akce měla konat, zapůjčeny stoly s lavičkami a elektrocentrála. Asi nejvíce času a práce dala příprava provizorního letiště na podmítnutém obilném strništi. Plochu bylo třeba několikrát srovnat, podrtit hrudy a uválet. Rosničkáři sice na sobotu – den naší akce - předpovídali deštivé počasí, ale vzhledem k vývoji počasí v celém, akci předcházejícím týdnu, nic nenasvědčovalo tomu, že by to tak mohlo být. Bohužel se nemýlili a v sobotu od rána pršelo. Kolem poledne jsme se postupně scházeli v naší dílně, kde jsme prodiskutovávali vývoj počasí. Kolem druhé hodiny odpolední déšť začal ustávat a Ivan prohlásil, že už pršet nebude, že jde létat. Nechali jsme se jeho optimizmem strhnout a vyrazili jsme na letiště. Sice jsme ještě jednou trochu zmokli, ale potom se již létalo a jezdilo až do setmění. Samozřejmě vývoj počasí se značně odrazil na velmi malém počtu diváků, kteří se přišli podívat. Ale alespoň jsme si vyzkoušeli přípravu takové akce a budeme doufat, že napříště bude počasí příznivější. Z.S.
FOTOgalerie