Výstava Bošovice

51. 5. 2022

 

Člen našeho klubu Luděk Mrkvica má nějaké známé v okruhu modelářů kolem boleradického letiště. Byl jimi požádán, zdali by nezapůjčil nějaké RC modely na jimi pořádanou výstavu, která se konala v sobotu 21.5.2022 v prostorách místní sokolovny. Luděk projevil přání, jestli bych tam nepřivezl také nějaký model z historických kategorií. V sobotu ráno jsem s pěti modely vyrazil za velkou neznámou do Bošovic. Po příjezdu mě čekalo velké překvapení, že sál byl v podstatě prázdný a čekalo se hlavně na naše modely. Následně jsem pochopil, že místní modelářský klub se sice velice svědomitě věnuje práci s mládeží, ale že se povětšinou věnují hlavně stavbě plastikových modelů – kitů. Takže nebýt jednoho brněnského modeláře, Luďka, mě a Roberta, tak by celou modelářskou výstavu tvořilo jen pár stolů s asi stovkou malých plastikových (i papírových) modelů.

Zajímavostí bylo i spojení výstavy s prezentací i jiných zájmových činností pro mládež organizovaných v této obci – rybáři, Junák, klub přírodních moudrostí. Na trávníku naproti sokolovně byly předváděny RC modely vojenské techniky v měřítku 1:16 a celý den byl „den otevřených dveří“ prvního patra nad obecním úřadem, kde se nacházejí dílny a klubovny předmětných spolků.

Škoda jen dost malé návštěvnické účasti, zřejmě související s krásným počasím a asi né moc velké propagaci akce.

Z.S.
FOTOgalerie