"Den pro obec"

12.3.2011

V rámci akce „Dne pro obec“, který se konal v sobotu 12. března 2011, jsem společně s dalšímy spolky a sdruženímy ze Žatčan naši obec vyčistili po zimním období, provedli sběr a třídění odpadů kolem cest a také prořezávku označených stromů v biocentrech a kolem hřbitovní zdi. Při tomto jarním úklidu se nasbíralo velké množství odpadků, zlikvidovalo několik černých skládek v katastru obce a našlo množství různých „pokladů“, kterými bezohlední lidé znečistili naši obec a její okolí. Odpad byl při úklidu zrovna tříděn.

Na závěr Zastupitelstvo obce připravilo na hřišti malé občerstvení, každý „brigádník“ si mohl opéct špekáčky na připraveném táboráku, děti dostaly sladkou odměnu a dospělí zapili zdar akce dobrým svařeným vínem.
FOTOgalerie